کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
شناسایی اصول مدیریت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 57-82

رسول عباسی؛ علی نقی امیری


امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 27-49

جعفر ترک زاده؛ غلامرضا غلامی؛ سمیه مزگی نژاد


الگویی برای شناسایی مؤلفه‌های تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 53-70

حمیدرضا قاسمی؛ حسین سریرپناه


معیارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 139-159

محمدرضا نورمحمدی؛ جواد نیک معین


بررسی تطبیقی مفهوم کایزن در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 89-109

روح‌اﷲ تولایی؛ حسین رجب دری


بررسی مقایسه‌ای مدیریت تعارض از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب علمی

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 111-138

افشین میری؛ پروانه ولوی؛ مریم شیخ آزادی


مفهوم‌پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج‌البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده‌بنیاد

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 139-162

مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی؛ زینب پیروی نژاد


مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 31-47

حسن عابدی جعفری؛ علیرضا سبزیکار


تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-59

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ ابوالحسن فقیهی


تأملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 61-77

علی نقی امیری؛ عباس رشنوادی