داوران

 بررسی و کار داوری یک مقاله بسیار طاقت فرساست و در عین حال از اهمیت و جایگاه ویژه ای جهت ارتقا سطح کیفی  این مجله برخوردار می باشد. به پاس ارج نهادن و تشکر از تیم داوری در سال های قبل بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

نام داور وابستگی سازمانی
حسین آذری دانشگاه علامه طباطبایی
حسنعلی آقاجانی آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، مازندران، بابلسر
علی آقاصفری جامعه المصطفی
دکتر اسدی
مجتبی اسکندری دانشگاه جامع امام حسین
فرید افشار
معصومه الماسی دانشجوی دکتری مدیریت
حسن الوداری دانشگاه پیام نور
علی نقی امیری دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، هیات علمی
قاسم انصاری رنانی
جبار باباشاهی استادیار پردیس فارابی تهران
مجتبی باقری تودشکی
محمد حسین باقری فرد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسین بستان گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
حسین پرکان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجید پسران قادر سبحان
علی پوربهروزان دانشگاه قم
پویا پیرملکی پژوهشگر
علی آقا پیروز عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
جعفر ترک زاده دانشگاه شیراز
عبداله توکلی گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
روح الله تولایی دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
عباس ثابت
مرتضی جوانعلی آذر عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
لیلا حبیبی استادیار
امیر حسین زاده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ابوالحسن حسینی
حسین حسینیان مقدم عضو هیات علمی
سید علی حسینی زاده گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
عبدالمؤمن حکیمی استاد مرکز تخصصی قرآنی علی بن ابیطالب(ع) حوزه علمیه قم
عبداله خادمی مقدم مدیریت - دانشگاه ازاد اسلامی - هیئت علمی
ارشیا خدایی عضو هیات علمی
ابوطالب خدمتی گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
حشمت خلیفه سلطانی
علیرضا خیراندیش -/مدیریت
منصور داداش نژاد دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد رضا دارائی استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز دماوند
حسن دانایی فرد استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمد داوودی گروه علوم تربیتی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
بهروز دری دانشیار/مدیریت
علی دهقان طرزجانی مؤسسه امام خمینی(ره)
سیدجواد راثی ورعی گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
فیروز رازنهان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- وابسته به نهاد ریاست جمهوری
جعفر رحمانی مدیر گروه مدیریت و آینده پژوهی جامعه المصطفی
محمدحسین رحمتی دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، هیات علمی
احسان رحیمی خورزوقی دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران-قم
ابوالفضل رحیمی گایینی گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
محمد اسماعیل رستمی نیا پژوهشگاه امام صادق(ع)
علی رمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین
حمید زارع هیات علمی دانشگاه تهران
مجید زین الدینی دانشگاه عالی دفاع ملی
محمدرضا سلطانی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
غلامرضا سلیمی هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی
نگین سنگری هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)
محمد صادق شجاعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد شجاعیان گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
عباس شفیعی گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، هیات علمی
محمد شیخ زاده استادیار دانشگاه بجنورد
سارا طوری
سید محمود طیب حسینی
عابد عابدی جعفری
رسول عباسی دانشگاه حضرت معصومه(س)
علی عبدالهی نیسیانی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آزاده عظیمی استادیار گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری دانشکده گردشگری دانشگاه تهران
دکتر علیزاده
مریم غنوی دکتری مدیریت سازمان‌های دولتی، پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران، ایران
علی فتحی دانشیار گروه علوم قرآنی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
امین فرجی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس دانشکدگان فارابی
علی فرهی مدرس
مجید کافی هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
معصومه محترم استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علیرضا محمدی دانشگاه علامه طباطبایی
بهزاد محمدیان عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد محمدیان پژوهشگر و مدرس
مجدالدین مدرس زاده محقق/مدیریت
محمد مرادی
فاطمه ملکشاهی
امیر حمزه مهرابی رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم
معصومه موحدنیا استادیار دانشگاه قم
سید هادی موسوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدمهدی نادری قمی گروه مدیریت/ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ قم/ ایران
نجات بخش نجات بخش
مهدی نداف دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد تقی نوروزی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
روح اله نوری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
سید محمد حسین هاشمیان دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
غلامرضا ویسی مسئول پژو هشگاه امام صادق