کلیدواژه‌ها = اخلاق
بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 113-138

محمدحسین رحمتی؛ نفیسه بلاغت نیا


اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی


الگوی مفهومی تفکر استراتژیک در کسب و کارها از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 53-87

علی‌اصغر شیره‌پز آرانی؛ میرزا حسن حسینی؛ محمد محمودی میمندی؛ محمدتقی امینی