کلیدواژه‌ها = مدیریت
تبیین و مقایسه پیش‎فرض‎های جهان‎بینی در رویکرد‎های اسلا‎می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 225-255

جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد


بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 113-138

محمدحسین رحمتی؛ نفیسه بلاغت نیا


تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 5-28

سیدصدرالدین حسینی مشهدی؛ محمدمهدی حسین‌زاده


تبیین ارتباط میان گزاره‌های اسلام ‌و گزاره‌های مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 29-50

کمیل رودی؛ علی نقی امیری؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت


هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 65-90

یوسف صادقی؛ حسین خنیفر