درباره نشریه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مدیریت اسلامی، دوفصلنامه علمی - تخصصی«اسلام و مدیریت» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی – تخصصی منتشر می‌کند.

اولین شماره نشریه در سال 1391 منتشر شده است و به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می شود.  به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد (Open Access) پایه گذاری شده است. چکیده مقالات آن به زبان های عربی و انگلیسی منتشر می شود. برای انتشار مقاله از نویسنده هزینه ای دریافت نمی شود.

حق انتشار 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons Attribution 4.0 International License می‌باشد که پایبندی نویسندگان به شرایط زیر از جمله موارد این قانون است:

الف. حق نشر برای نویسنده است و نویسنده تحت مجوز  Creative Commons Attribution License  این امکان را به مجله می‌دهد که مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراک گذاشته منوط به اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ شود و به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره بشود. 

ب. نویسنده ها قادر به ورود و جدا از ترتیبات قراردادی اضافی برای توزیع غیر انحصاری از نسخه منتشر شده این مجله از کار (به عنوان مثال، آن را به یک مخزن نهادی و یا انتشار آن در یک کتاب)، با اذعان به انتشارش به این مجله است.

پ. نویسنده مجاز و تشویق به ارسال کار خود به صورت آنلاین می باشد (به عنوان مثال، در مخازن سازمانی و یا در وب سایت خود) حتی قبل و در طول فرآیند ارسال، به شرط آنکه  به مبادلات تولیدی منجر شود، و همچنین استناد به آثار منتشر شده رعایت شده باشد. 

 

هزینه انتشار

هزینه ارزیابی، انتشار و نیز استفاده از مقالات در این نشریه رایگان است.