راهنمای نویسندگان

 

1.   مقاله‌ها باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینۀ اسلام و مدیریت (تمامی گرایش‌ها) باشد.

2.   مقاله‌های ترجمه، باید حاوی موضوعات جدید و تجارب خاص بوده و با مقتضیات و شرایط جامعه متناسب باشد.

3.   مقاله، در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به‌طور همزمان برای سایر نشریات، ارسال نشده باشد.

4.   مقاله، باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی حدود 150 تا 200 کلمه باشد و حداکثر 5 کلیدواژه داشته باشد.

5.   مقاله، حداقل در 15 و حداکثر در 20 صفحه و تحت برنامۀ word با قلم زر و فونت 12 تنظیم و نسخۀ چاپی همراه با فایل الکترونیک (با فرمت word  و pdf) به دفتر فصلنامه ارسال گردد.

6.   ذکر نام و نام‌خانوادگی ، درجه تحصیلی، رشتۀ تحصیلی (به زبان فارسی و انگلیسی)، محل کار، سمت و نشانی الکترونیک مؤلف، الزامی است.

7.   درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات جدید یا مهجور، در پاورقی، ضروری است.

8.   نحوۀ مرجع‌نویسی:

˜ارجاعات داخل متن مقاله (نام نویسنده، سال، شماره صفحه)

˜ مرجع در متن با سازمان (در صورت نداشتن نام نویسنده) (مرکز اقلیم‌شناسی، 2000، ص154)

˜ در متن با اسم مجله (در صورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله، شماره مجله، شماره صفحه

˜ نحوۀ تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

_   مرجع کتاب: نام‌خانوادگی، نام (سال نشر) عنوان، محل نشر، ناشر.

_   مرجع ترجمه؛ نام‌خانوادگی و نام نویسنده (سال نشر)، نام‌خانوادگی و نام مترجم، عنوان، محل نشر: ناشر.

_   مرجع مقاله: نام‌خانوادگی ، نام (سال نشر)، «عنوان»، نام مجله، شماره مسلسل، زبان ناشر، شماره صفحات.

_   مرجع پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام (سال نشر)، عنوان، نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و مقطع و رشتۀ تحصیلی.

9.   مسئولیت محتوای مقاله‌ها به عهدۀ نویسنده است و مقالات ارسال‌شده بازگردانده نمی‌شود. فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

10. فصلنامه، در خصوص مقالات مشترک، نویسندۀ اول را جهت مکاتبات خود در نظر می‌گیرد.

11. عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها در پایین آن درج شود.   

12. نویسندگان مقالات ملزم هستند فرم تعارض منافع نشریه را از لینک ذیل دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه مقاله ارسال نمایند.

https://rihu.ac.ir/fa/download/45/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA