کلیدواژه‌ها = حوزه علمیه
بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 1-20

حسین مومنی؛ عبدالله توکلی


تعداد و سرانه مطلوب روحانی در کشور

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 63-84

محمدباقر منصورزاده؛ مهدی ناظمی اردکانی