راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران که نظامی الهی و ارزش‌محور است؛ همانند هر نظام دیگری متکی بر حفظ و استمرار ارزش‌هایی است که براساس آن شکل گرفته است و این مدیران و کارگزاران آن در سازمان‌های دولتی هستند که از طریق کارکردها و عملکردهایشان، وظیفه اصلی در حفظ ارزش‌ها و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. این در حالی است که تغییر ارزش‌ها در کشور به‌ویژه در بین کارگزاران آن می‌تواند زنگ خطری برای انقلاب باشد. بر همین اساس، درک مناسب راهبردهای ارزشی (غایی) که از پیاده‌سازی مدیریت ارزش‌بنیان مطلوب نظر می‌باشد، می‌تواند در تبیین مناسب ارزش‌ها و پیاده‌سازی آنها راهگشا باشد. بدین منظور با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با خبرگان امر و بهره‌گیری از روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد از طریق گردآوری و تحلیل داده‌ها، و رفت و برگشت‌های مستمر در طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشانه‌ها، مفاهیم و مقولات راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان به تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته‌های پژوهش در سه سطح راهبردهای پابرجایی، تکاملی و آرمانی دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultimate Strategies for Value-based Management based on the Islamic-Iranian Model of Development

نویسندگان [English]

 • Alireza Mirakhori 1
 • Kioumars Ahmadi 2
 • Mir'ali Seyed Naghavi 3
 • Adel Salavati 2
1 Ph.D. Student of Public Administration, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Assistant professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
3 Associate professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The preservation and survival of the Islamic Revolution of Iran, which is a divine and value-driven system, rely on the protection and continuity of its fundamental values like any other system. The managers and agents in government agencies play an influential role in preserving values and realizing the goals and ideals of the Islamic Revolution through their functions. However, changing values in the country, especially among its agents, can be a danger to the revolution. Accordingly, proper understanding of the value (ultimate) strategies, which is the purpose of implementing value-based management, can be useful in the proper explanation of values and their implementation. Thus, the signs, concepts, and categories of ultimate strategies of value-based management emerged gradually by conducting semi-structured interviews with experts and using the methodology of grounded theory through collecting and analyzing data, as well as continuous reciprocations during the open, axial, and selective coding process. In this regard, the findings of the research were categorized into three levels of robust, evolutionary, and ideal strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value
 • Value-based Management
 • Managing by value
 • Islamic-Iranian Model of Development
 • Strategy
 1. احمدی، سیدعلی‌اکبر؛ محمدرضا دارائی؛ علیرضا میرآخوری و لیلا مبارکی (1393)، مهندسی مدیریت جانشین‌پروری؛ طراحی، ساخت و اجرای الگوی جانشین‌پروری در سازمان‌های ایرانی،کرج: نشر آموزش کشاورزی.
 2. باپیری، امیرعلی و خلیل کمربیگی (1392)، «نگرشی به روحیۀ ایثارگری و انتظار از ایثارگران» فرهنگ ایلام، 14 (38 و 39)، ص1−22.
 3. بلانچارد، کن و مایکل اوکانر (1393)، مدیریت از راه ارزش‌ها، (مترجم: حمید رضا فرتوک‌زاده)، تهران: فرا.
 4. حسن‌زاده، علی (1379)، «بررسی عوامل مؤثر بر فقر (مطالعه موردی ایران)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 3 (4−5)، ص135−183.
 5. خامنه‌ای، سیدعلی (1392)، الگوی اسلامیایرانی پیشرفت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
 6. خنیفر، حسین؛ زینب بزاز و زینب مولوی (1394)، «فلسفه اخلاق در علم مدیریت»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 23 (1)، ص137−158.
 7. دانایی‌فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر (1394)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
 8. دنهارت، رابرت بی (1393)، نظریه‌های سازمان دولتی، (مترجم: سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد)، تهران: انتشارات صفار.
 9. رابینز، استیفن پی. (1388)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، (مترجم: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی)، تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.
 10. رفیع‌پور، فرامرز (1378)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، تهران: انتشارات سروش.
 11. سازگارا، پروین (1377)، نگاهی به جامعه‌شناسی با تأکید بر فرهنگ، تهران: نشر کویر.
 12. سایمون، هربرت ای. (1371)، رفتار اداری (بررسی در فراگردهای تصمیم‌گیری در سازمان اداری)، (مترجم: محمدعلی طوسی)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 13. سنگری، نگین (1393)، ارزش و پاداش از دیدگاه اسلام، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 14. عریضی میبدی، سیدمرتضی (1395)، راهبرد هوشمند ظلم ستیزی امام سجادg، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامیایرانی پیشرفت؛ الگوی پایه پیشرفت (ص1−16)، تهران: مرکز الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت.
 15. علی احمدی، علیرضا و حسین علی احمدی (1383)، مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، تهران: انتشارات تولید دانش.
 16. عنایتی، ترانه و مریم داوودی (1395)، «شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی در یک سازمان دولتی»، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 6 (19)، ص147−169.
 17. فروزنده دهکردی، لطف‌الله و افتخار السادات نوابی‌نژاد (1388)، گزیده نکات مدیریتی در نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 18. گلوک، ویلیام اف. و جاچ، لارنس آر. (1371)، سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک، (مترجم: سهراب خلیلی شورینی)، تهران: یادواره کتاب.
 19. لطیفی، میثم و حسن سعدآبادی (1393)، «پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی»، راهبرد فرهنگ، (28)، ص91−122.
 20. مجدالدین، اکبر (1380)، «ارزش در جامعه‌شناسی»، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان (897).
 21. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1397)، الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 22. مصدق‌راد، علی‌محمد؛ احمد فیاض‌بخش و فتانه امینی (1396)، «چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 11 (5)، ص518−531.
 23. مصطفی‌پور، منوچهر (1395)، «بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها»، مجله اقتصادی، 16 (3 و 4)، ص53−76.
 24. ملکی‌فر، عقیل؛ سیاوش ملکی‌فر و مرضیه فخرایی (1393)، آینده‌پژوهی و هنر آینده‌گرا، تهران: سوره مهر.
 25. همتی، رویا (1394)، بررسی رابطه نظام ارزشی با مدیریت دانش (مورد مطالعه: کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان.
  1. Glaser, B. G., & Holton, J. (2007), Remodeling grounded theory. Historical Social Research/ Historische Sozialforschung, Supplement, 47-68.
  2. Rokeach, M. (1973), The nature of human values. New York: The Free Press.
  3. Transparency International. (2018), Corruption Perceptions Index 2017. Retrieved from Transparency International: https://www.transparency.org/.