بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

حوزه‏های علمیه، کهن‌ترین نهاد آموزشی دینی افغانستان است که مأموریت تفقه، تدبر و ترویج دانش و معارف اسلامی را عهده‌دار می‏باشد. حوزه‌ها که امروزه با توجه به شتاب دانش و دگرگونی راهبردها و فنون فراگیری و بازنشر آن، نیازمند تجدید نظر در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی خویش می‌باشند و انجام مؤثر و مطلوب مأموریت آنها، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های کنونی را ایجاب می‌کند. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان صورت پذیرفته است. روش آن، توصیفی ـ تحلیلی، ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه و فن تجزیه و تحلیل آن‌، تحلیل محتوای کیفی است. تحقیق حاضر، نخستین پژوهشی است که با رویکرد مدیریتی و مسأله محور، در این حوزه موضوعیصورت پذیرفته است. یافته‏های آن نشان می‏دهد که سیاست‌های کنونی نظام آموزش حوزها‌ی علمیه در هر پنج بُعد (طلاب، اساتید، برنامه درسی، سرفصل و متن درسی و مدیریتی)، با مشکلاتی مواجه است که شرح زیرمقوله‏های این ابعاد در بیان سیاست‏ها آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Policy Making in the Education System of the Islamic Seminary of Afghanistan

نویسندگان [English]

  • hossein moumeni 1
  • Abdollah Tavakkoli 2
1 Student at Al-Mustafa International University
2 Associate Professor at RIHU
چکیده [English]

The seminary is the oldest religious education institution in Afghanistan that is committed to the study, study and promotion of Islamic knowledge and education. this seminary today requires a revision of their policies and curricula in view of the acceleration of knowledge and the diversification of strategies and techniques for learning and its implementation, and the effective and desirable conduct of their mission requires the need to revise current policies. This study was carried out with the aim of identifying the current state of policy making in the educational system of seminary. Its method, is analytical -descriptive, using interview as a tool for data collection and its analytical techniques is Qualitative content analysis. The present research is the first research that has been adopted in this field by a managerial and problem-based approach. The findings of this study show that the current policies of the seminary education system face difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy makenig
  • education system
  • seminary
  • Afghanistan
* قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
1. آل.آر. هولستی (1380)، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه: نادر سالارزاده امیری، تهران: دانشگاه علامه طباطباییe.
2. ابراهیم آبادی، حسین (1393)، سیاست‌گذاری فرهنگی آموزش عالی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
3. اشتریان، کیومرث (1386)، سیاست‌گذاری عمومی ایران، تهران: میزان.
4. المزی، جمال‌الدین ابی‌الحجاج یوسف (1994)، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، بیروت: دارالفکر.
5. امینی، عبدالحسین (1389)، تاریخ تحولات حوزه‌های علمیه شیعه در افغانستان، (پایان‌نامه)، قم: المصطفی.
6. بهرام، محمدحسین (1394)، «حوزه‌های علمیه افغانستان، کارکرد علمی و کارآیی اجتماعی»، (مقاله)، http://www.taha14.com.
7. پیرعباس، محمدابراهیم (1391)، «هست‌ها و بایدهای جایگاه قرآن در نظام آموزشی حوزه علمیه قم»، (رساله سطح سه) حوزه علمیه قم.
8. توسلی صباغ، حمید (1390)، «نمونه‌های کوچکی از استاد مطهری، سیاست‌گذاری آموزشی در مدارس علوم و معارف اسلامی»، علوم قرآن و حدیث، دوره 8، ش4، رشد آموزش قرآن، 33.
9. توحیدی، محمد (1395)، «حوزه‌های علمیه، تحولات فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی»، (مقاله)، http://www.taha14.com.
 10. حسینی، آقاحسن (1392)، «بررسی برنامه درسی حوزه‌های علمیه افغانستان در دوران معاصر»، (پایان‌نامه)، قم: المصطفی.
 11. دانایی‌فرد، حسن؛ مهدی الوانی و عادل آذر (1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، تهران: صفار.
 12. رحمانی ولوی، مهدی و منصور جغتایی (1383)، تاریخ علمای بلخ، مشهد: آستان قدس رضوی.
 13. غبار، میرغلام‌محمد (1384)، افغانستان در مسیر تاریخ، تهران: جمهوری.
 14. فرانکفورد، چاوا، دیوید نچمیاس (1381)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: فاضل لاریجانی و رضا افضلی، تهران: سروش.
 15. فروتنی، زهرا (1387)، مبانی تصمیم‌گیری استراتژیک امام خمینی، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 16. قلی‌پور، رحمت‌الله (1387)، تصمیم‌گیری سازمانی و خط‌مشی‏‌گذاری عمومی، تهران: سمت.
 17. قورچیان، نادرقلی و همکاران (1383)، دایرة‌المعارف آموزش عالی، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
 18. کریمی، صدیقه و احمدرضا نصر (1392)، «روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه»، پژوهش، ش7.
 19. کلینی، محمد بن یعقوب (1363)، کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 20. هابوک، سوزان ام (1392)، راهنمای جامع نگارش مقاله علمی، ترجمه: حسین پورقاسمیان، قم: دانشگاه ادیان.
 21. محسنی، موسی (1395)، «تاریخچه مدارس علوم دینی شیعه در افغانستان»، (مقاله)،
 http://www.tarbeyat.com.
 22. مکارم شیرازی (1374)، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 23. مولر، پیر (1378)، سیاست‌گذاری عمومی، ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی، تهران: دادگستر.
 24. میرزایی، خلیل (1388)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامهنویسی، تهران: جامعه‌شناسان.
 25. Bell Les and Howard Stevenson, (2006), Education Policy (Process, Themes and Impact), New York.
 26. Mayring, Philipp, (2014), Qualitative Content Analysis. Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution, Austria.
 27. Rose, Susan. Spinks, Nigel. Canhoto, Ana Isabel, (2015), Management Research: Applying the Principles.
 28. Voicu, Mirela-Cristina. Babonea, Alina-Mihaela, (2011), Using The Snowball Method In Marketing Research On Hidden Populations, Nicolae.