رابطه اخلاق کار اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 آزاد بندرعباس

چکیده

با توجه به اهمیت اخلاق در نظام ارزشی اسلام و تأثیر ابعاد آن بر سایر نظام‌های ارزشی و فرهنگی، می‌توان پیش‌بینی نمود که اخلاق کار اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای مؤثر باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای در مدرسان حسابداری است. مطالعه پیش‌رو ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا پیمایشی است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی به شیوه مجازی و حضوری در سال 1396 از 132 نفر از مدرسان دانشگاهی رشته حسابداری صورت پذیرفت. برای تحلیل نتایج در قالب 3 فرضیه اصلی، از معادلات ساختاری و t تک نمونه‌ای در نرم‌افزار Smart PLS و SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اخلاق کار اسلامی بر اخلاق حرفه‌ای اثرگذار است و با افزایش سطح اخلاق کار اسلامی، می‌توان انتظار افزایش سطح پایبندی به اخلاق حرفه‌ای را در مدرسان حسابداری داشت. همچنین، سطح اخلاق کار اسلامی و حرفه‌ای در جامعه موردبررسی بالاتر از متوسط است. یافته اصلی این پژوهش، لزوم توجه بیش‌ازپیش به سطح اخلاق کار اسلامی مدرسان حسابداری را اثبات کرد، تا بتوان با توجه به تأثیر گسترده آن، در آینده سطح اخلاق حرفه‌ای حرفه حسابداری را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Islamic Work Ethics and Professional Ethics in Accounting Instructors

نویسندگان [English]

 • zohreh hajiha 1
 • Hossein Rajabdorri 2
1 azad
2 azazd
چکیده [English]

Given the importance of ethics in the value system of Islam and the impact of its dimensions on other value and cultural systems, it can be predicted that the Islamic work ethic will affect professional ethics. The purpose of this study was to investigate the effect of Islamic work ethic on professional ethics in accounting instructors. The leading study is, from the point of view of the objective, and in terms of survey practice. The survey was done through a questionnaire and a random sampling was conducted in 1396 in a virtual manner in 132 academic staff. To analyze the results in the form of three main hypotheses, structural equations and single sample t were used in Smart PLS and SPSS version 22 software. The findings showed that Islamic work ethic has an impact on professional ethics and with increasing levels of Islamic work ethics, one can expect an increase in the level of adherence to professional ethics in accounting instructors. Also, the level of Islamic and professional work ethics in the community is higher than average. The main findings of this study proved the need for more attention to the level of Islamic work ethic of accounting instructors, so that in view of its wide impact, in the future, the level of professional ethics in the accounting profession could be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Ethics
 • professional ethics
 • Accounting Instructors
 1. احمدی‌جشفقانی، حسینعلی و ایمان راجزی (1397)، «رابطه اخلاق و سبک زندگی اسلامی با رفتار حرفه‌ای بررسی تأثیر اخلاق اسلامی و شاخص‌های سبک زندگی بر رفتار سازمانی کارکنان دولت»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار، دانشگاه تبریز.
 2. حاجی‌ها، زهره و حسین رجب‌دُری (1395)، «بررسی ارتباط موازین شرعی در حسابداری اسلامی با استفاده از تکنیک دیمتل»، حسابداری ارزشی و رفتاری، 1 (2)، ص1−15.
 3. حبیبی، فاطمه و مژگان امیریان‌زاده (1394)، «رابطه اخلاق اسلامی کار و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهرستان مرودشت»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 10 (3)، ص23−36.
 4. حسنی، محمد؛ زهرا حیدری‌زاده و ابوالفضل قاسم‌زاده (1391)، «بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز»، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 20 (2)، ص9−32.
 5. حسینیان، سیمین (1388)، اخلاق در مشاوره و روان‌شناسی (مبانی و اصول)، تهران: نشر کمال تربیت.
 6. حیدری‌زاده، زهرا؛ محمد حسنی و ابوالفضل قاسم‌زاده (1392)، «تأثیر فرهنگ خدمتگزاری بر پاسخگویی فردی و مسئولیت اجتماعی کارکنان با تأکید بر اخلاق کار اسلامی»، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، 21 (2)، ص151−175.
 7. دیانتی‌دیلمی، زهرا؛ خسرو منطقی و سیده پریسا مشهدی (1395)، «بررسی ضرورت حسابداری اسلامی: از دیدگاه خبرگان دانشگاهی»، حسابداری ارزشی و رفتاری، 1 (1)، ص1−24.
 8. رحیمی، حمید و راضیه آقابابایی (1392)، «رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای؛ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کاشان»، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6 (2)، ص62−67.
 9. رضایی‌منش، بهروز و ابوالحسن فقیهی (1384)، «اخلاق اداری»، فصلنامه مطالعات مدیریت، 47، ص25−50.

10. صالحی، شایسته؛ روشنک حسن زهرایی؛ زهره قضاوی؛ پروانه امینی و شهره ضیایی (1382)، «مقایسه ویژگی‌های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4 (1)، ص37−44.

11. طالب‌نیا، قدرت‌الله و منوچهر خرمین (۱۳۹۳)، «کاربرد مفاهیم ارزشی و اخلاقی اسلامی در حسابداری»، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 1 (4)، ص1−15.

12. عبدی، مصطفی؛ مهدی کاظمی‌علوم و علیرضا اکبری‌امامی (1395)، «تطبیق گزاره‌های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری»، پژوهش حسابداری، 6، ص17−34.

13. فخاری، حسین؛ حسین رجب‌دری و امیررضا خانی‌ذلان (1397)، «مطالعه نقش ارتباط اجتماعی و حرفه‌ای اعضای کمیته حسابرسی با ارزیابی ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، ص233−250.

14. فرزین، فرشیده؛ بهاره بنی‌طالبی دهکردی و محمود بخشی‌نژاد (1395)، «مقایسه اولویت‌بندی راهکارهای موضوعی−محتوایی و انگیزشی−ساختاری آموزش اخلاق حرفه‌ای حسابداری به دانش‌آموزان و دانشجویان رشته حسابداری از دیدگاه دبیران هنرستان و استادان دانشگاه»، 9 (29)، ص111−128.

15. کمیته فنی سازمان حسابرسی (1385)، آیین رفتـار حرفه‌ای، تهران: انتشـارات سازمان حسابرسی.

16. محقق‌نیا، محمدجواد و کامران ناصری (1392)، «اخلاق حسابداری با تأکید بر دیدگاه اسلامی»، یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

17. محمدی، مسلم (1389)، «گونه‌شناسی اخلاق پژوهی مهدوی در کلام رضوی»، نشریه انتظار موعود، 33، ص113−128.

18. محمدی، مسلم و مهدی گل‌وردی (1392)، «مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی»، اسلام و مدیریت، 2 (3)، ص161−180.

19. مؤمنی، منصور و علی فعال‌قیومی (1389)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، چاپ دوم، تهران: انتشارات کتاب نو.

20. نمازی، محمد؛ حسین رجب‌دُری و اعظم روستامیمندی (1396)، «تدوین الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری»، اخلاق در علوم و فناوری، 12 (4)، ص70−80.

 1. Abdui Shukor, B. (2010), Preliminary Insights on the Effect of Islamic Work Ethic on Relations hip Marketing and Consumer Satisfaction. The Journal of Human Research and Adult Learning.6.1.106-114.
 2. Ali, A. (1988), Scaling an Islamic Work Ethic. The journal of Social Psychology, 128(5). 557-583.
 3. Armstrong, M., Ketz, J., and Owsen, D. (2003), Ethics education in accounting: Moving toward ethicalmotivation and ethical behavior. Journal of Accounting Education, 21(1), 1.
 4. Awang, Y., Suhaiza I., and Abdul Rahim, A. (2016), MEASURING THE POTENTIAL FOR FINANCIAL REPORTING FRAUD IN A HIGHLY REGULATED INDUSTRY. The International Journal of Accounting and Business Society, Vol. 24, No. 1. Pp. 81-97.
 5. Braxton, J., Proper, E., and Bayer, A. (2011), Professors behaving badly: faculty misconduct in graduate education. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 6. Cadozier, V. (2002), The moral profession: A study of moral development and professional ethics of faculty. Texas: University of Texas.
 7. Dellaportas, S., Kanapathippillai, S., Khan, A., and Leung, P. (2014), The Extent of Ethics Education in the Australian Accounting Curriculum: A Longitudinal Study Examining Barriers and Enablers. Accounting education: an international journal, 23(4): 362-382.
 8. Hair, J., Sarstedt, M. Ringle, C., and Mena, J. (2012), An Assessment of the Use if Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science, (40) 3, pp 414-433.
 9. Halbouni, S. S. (2015), The role of auditor in preventing, detecting, and reporting fraud: The case of United Arab Emirate. International Journal of Auditing, 117- 130.
 10. Hashim, J. (2008), The Quran -based Human resource Management and its effects on organizational Justice. Job satisfaction and turnover intention. The Journal of international Management studies. 3. 2.Agusht, 148-159: 40.
 11. Marzuki, N., Subramaniam, B., Cooper, S., Dellaportas, D. (2017), Accounting Academics’ Teaching Self- Efficacy and Ethics Integration in Accounting Courses: A Malaysian Study. Asian Review of Accounting, Vol. 25 Iss 1, pp. 1- 39.
 12. Parboteeah, K. (2009), Religious groups and Work value. A Focus on Budhson. Christ ianit. Ilinduism and Islamic. International Journal of Cross Cultural Management. 9(1). 51-67.
 13. Schultz, O. and Tran, D. (2015), Business ethics and the influence on the development of intellectual capital: A study of the auditing profession. Master Thesis of Kristianstad University. Section for Health and Society.
 14. Soni, F., Maroun, W., and Padia, N. 2015. Perceptions of Justice as a Catalyst for Whistle- Blowing by Trainee Auditors in South Africa. Meditari Accountancy Research, Vol. 23, No. 1, pp.118-140.
 15. Sylvander, J. (2015), The development of the Auditor Managerial Ethical Profile Scale. The 38th Annual meeting of European Accounting Association 28-30 April 2015 Glasgow, the uk, pp. 1-35.
 16. Weisbrod, E. (2009), The role of affect and tolerance of ambiguity in ethical decision making. Journal of Advances in Accounting, incorporating Advances International Accounting, 25 (1), 57-63.
 17. Yousef, D (2001), Islamic work ethic: A moderator between organizational commitment and job satisfaction in a crosscultural context. Personnel Review, Vol. 30 No.2, pp. 152- 169.