کلیدواژه‌ها = سازمان‎های دولتی
امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 27-49

جعفر ترک زاده؛ غلامرضا غلامی؛ سمیه مزگی نژاد