کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی و تبیین سبک رهبری‌معنوی در سازمان از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

حسین مومنی؛ عبدالله توکلی


تحلیلی قرآنی از تأثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 143-169

علی عبدالهی نیسیانی؛ احمد عباسی فرد