نویسنده = ابوالفضل رحیمی گایینی
چارچوب مفهومی زیبایی ‌شناسی مبتنی بر قرآن کریم و دلالت‌های مدیریتی آن در حوزۀ ارتباطات سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

ابوالفضل گایینی؛ زهرا غفوری؛ نرگس سروستان


اخلاق در مدیریت دانش

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 109-136

حسنعلی نعمتی شمس‌آباد؛ ابوالفضل رحیمی گایینی؛ ریحانه روحانی