اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
رئیس جامعة المصطفی العالمیه

inforihu.ac.ir

سردبیر

عبداله توکلی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار، گروه مدیریت، پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/fa/faculty?FacultySearch%5BcollegeAndDepartment%5D=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
atavakkolirihu.ac.ir
0000-0002-1655-752X

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

سید محمود طیب حسینی

علوم قرآن و حدیث استاد قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/mtayyeb/?lang=fa-ir
tayyebhoseinirihu.ac.ir

محمد سعید تسلیمی

مدیریت دولتی استاد ، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiut.ac.ir

h-index: 9  

عباسعلی رستگار

استاد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

arastgar.profile.semnan.ac.ir/#about_me
a_rastgarsemnan.ac.ir

h-index: 15  

سعید مرتضوی

مدیریت دولتی استاد مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mortazavi/
mortazavium.ac.ir

وجه الله قربانی زاده

مدیریت سیستم‌ها استاد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/ghorbanizadeh
ghorbanizadehatu.ac.ir

h-index: 10  

سید حمیدرضا حسنی

دانشیار فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

simap.rihu.ac.ir/homepage/hrhasani/?lang=fa-ir
hrhasanirihu.ac.ir

عبداله توکلی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

rihu.ac.ir/author/1149/
atavakkolirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

برونو دایک

نظریه پرداز در رشته مدیریت و سازمان پروفسور، دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه مانیتوبا، کانادا

umanitoba.ca/asper/asper-school-business/faculty/bruno-dyck
bruno.dyckumanitoba.ca

h-index: 30  

خدیجه الأرکوبی

مدیریت، سازمان، معنویت استاد مدیریت، دانشگاه نیوهیون، آمریکا

www.newhaven.edu/faculty-staff-profiles/khadija-al-arkoubi.php
kalarkoubinewhaven.edu
(203) 479-4215

h-index: 9  

هارولد کوئینگ

مطالعات معنویت، الهیات و سلامت و علوم رفتاری رئیس مرکز معنویت، الهیات و سلامت، آمریکا
دپارتمان روان شناسی و علوم رفتاری، دانشگاه دوک آمریکا

medicine.duke.edu/profile/harold-g-koenig
harold.koenigduke.edu
(919) 681-6633
0000-0001-6304-6311

ماهازان عبدالمطلب

مدیریت و رهبری، دین و مدیریت، مدیریت اسلامی، رفتار سازمانی دانشکده مدیریت اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی مالزی

fkp.usim.edu.my/dawah-and-islamic-management/ kampungmizan.usim.edu.my/mahazanmutalib/
mahazanusim.edu.my

h-index: 13  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دیوید پرین

الهیات، اخلاق و معنویت در مسیحیت، مدیریت دانشکده دین پژوهی، دانشگاه سنت ژروم کانادا

www.sju.ca/david-perrin
dperrinuwaterloo.ca
0000-0001-7216-7094

مدیر اجرایی

سید محمد امام

مدیر داخلی

smemam65gmail.com