بررسی میزان تاثیر شاخص‏های مدیریت جهادی در ارتقای سطح فرهنگی نمونه موردی خانواده‏های شهدای شهر مقدس مشهد

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

بی‏ شک توجه به مقوله فرهنگ یکی از مسائل اصلی کشور می‏باشد که همواره از دغدغه‏ های اصلی دلسوزان انقلاب اسلامی بوده است. فرهنگی که از دل آموزه‏ای انقلابی همچون مدیریت جهادی برآید می‏تواند ضمن تاثیرگذاری در ارگان ‏های انقلابی(بنیاد شهید و...)، به ایجاد فرهنگی متعالی در دل خانواده‏ های شهدا و سایر مجموعه‏ های اجتماعی منجر شود. این پژوهش که با هدفی کاربردی تهیه گردید، با استفاده از نرم افزار spss و ابزار پرسش نامه در جامعه ‏ای آماری بالغ بر 18000 نفر و حجم نمونه ی194نفری؛ ارتباط شاخص ‏های سه گانه مدیریت جهادی(ساختاری، رفتاری و زمینه ‏ای) با فرهنگ خانواده‏ های شهدای مشهد مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است روایی پرسش نامه مورد نظر توسط جمعی از اساتید مجرب با ضریب لاوشه بالای 0.8 و پایایی آن براساس یک نمونه ی اولیه 30 تایی باکمک ضریب کرونباخ تایید گردید. در نهایت ضمن تایید ارتباط بین مدیریت جهادی با متغیر وابسته، مشخص شد ارتباط شاخص ‏های زمینه ‏ای با فرهنگ خانواده های شهدا مورد تایید می‏ باشد، در حالی که شاخص‏ های ساختاری و رفتاری پیوند ضعیف ‏تری با فرهنگ خانواده‏ های شهدا دارند.
کلمات کلیدی: مدیریت جهادی، فرهنگ، خانواده شهدا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Jihad in promoting cultural Families of martyrs of the holy city of Mashhad

نویسنده [English]

 • javad ghiasi
چکیده [English]

Undoubtedly, given the culture of the country's main problems is that the main concern has always been sympathetic Islamic Revolution. Culture of the revolutionary doctrine of Jahad can cope with the impact of the revolutionary organs (martyr Foundation, etc.), to create a high culture in the heart of the martyrs' families and other social series lead. The study was prepared by functional purpose, using spss software and statistical questionnaires in a community of over 18,000 and a sample size of 194 people, the relationship between the three Jahad (structural, behavioral and contextual) with culture Mashhad martyrs families were studied. The validity of the questionnaire to a group of professors by a factor of 0.8 Lavshh help of reliability is based on a prototype 30-Cronbach's coefficient was confirmed. martyrs are.
Keywords: Jahad, culture, families of martyrs

Evaluation of the Effects of Jihad in promoting cultural
Families of martyrs of the holy city of Mashhad

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "Jahad"
 • "Culture"
 • "martyrs' families"
 1. قرآن کریم.
 2. آتش‌پور، سیدحمید؛ اصغر آقایی و احسان کاظمی (1384)، مؤلفه‏های رفتار سازمانی، مدیریت و کارکنان، تهران: انتشارات رعنا.
 3. احمدیان، علی‌اکبر (1393)، «مدل‌سازی مدیریت جهادی با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری»، علمی پژوهشی نور، شماره 87.
 4. حاجی‌زاده، ابراهیم، محمد اصغری (1394)، روش‌های و تحلیل‌های آماری با نگاه به روش تحقیق در علوم زیستی و بهداشتی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
 5. خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی (1382)، «بررسی مقایسه‌ای مشکلات روانشناختی در بین فرزندان شهدا و متوفیان سپاه»، همایش بهداشت روانی و خدمات مشاوره‌ای، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ... و دفتر امور زنان سپاه، مجله طب نظامی، شماره 5، تهران.
 6. خواجه شاهکوهی، علیرضا و بهمن صحنه (1378)، «نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی»، فصلنامه آموزش عالی، شماره3.
 7. دل‌آرا، پیرعلی (1393)، «مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم»، نور، شماره 77.
 8. رضاییان، علی (1380)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
 9. رضاییان، علی (1383)، مبانی مدیریت رفتارهای سازمانی، تهران: انتشارات سمت.
 10. رابینز، الف (1376)، تئوری سازمان، مترجمین: دکترسیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات اشراقی.
 11. روح‌الامینی، محمود (1372)، زمینه فرهنگ‌شناسی، پویایی و پذیرش، چاپ سوم، تهران: انتشارات عطار.
 12. سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (پاییز 1376)، تهران، چاپ اول.
 13. سلطانی، محمدرضا (1393)، «مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات»، دو فصلنامه علمی−پژوهشی اسلامی، سال 22، شماره 2.
 14. سلطانی، محمدرضا (1391)، «رویکرد تطبیقی نهاد و سازمان مبتنی بر مؤلفه‏های و متغیرهای مدل هفت اس»، مجموعه مقالات همایش نهاد و نهادگرایی، مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 15. شاین، ادگار (1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و ‌شمس‌الدین نوری نجفی، تهران: سیمای جوان.
 16. شیفر، مندنهال (پاییز 1380)، مقدمه‌ای بر بررسی‌های نمونه‌ای، مترجم: دکتر ارقامی، دکتر سنجری و دکتر بزرگ، ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد.
 17. طوسی، محمدعلی (1372)، فرهنگ سازمانی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 18. عاصمی‌پور، محمدجواد (خرداد 1387)، «مقاله نوآوری و توسعه، محدودیت اصلی: مدیریت منابع»، مجله روند اقتصادی، شماره 42.
 19. فرهادی، محمدرضا؛ فتحعلی نوری و برومند چهارآئین (1388)، «بررسی علل تأثیرپذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران.
 20. کهن، گوءل (1369)، تئوری‌های سازمان و مدیریت، ج ‌یکم، تهران: انتشارات اطلاعات.
 21. موحد، خسرو (1386)، «تبیین ویژگی‏های مدیریت جهادی»، مجموعه مقالات اولین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، ج اول، تهران: نشر آموزش کشاورزی.
 22. میرزایی اهرنجانی، حسن (1377)، «تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان مجموعه»، مقالات دومین اجلاس بررسی راه‌های عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی.
 23. محمودزاده، علی؛ اکبر فروزش و مهدی مرتضوی (1388)، واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی (ویرایش اول)، تهران: دفتر نماینده ولی فقیه.
 24. نظرنیا، نیره (1386)، «آسیب‌شناسی مدیریت»، فصلنامه مدیریت در اسلام، ش‌9.
 25. هچ، ماری جو و کانلیف، ان ال. (1389)، نظریه سازمان، دکتر حسن دانایی‌فرد، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 26. واشقانی فراهانی، سمانه (1390)، چگونگی بسط و گسترش فرهنگ جهادی در سازمان‏ها، تهران: بانک سپه.
 27. وایلز، کیمبل (1376)، مدیریت و رهبری آموزشی، ترجمه محمدعلی طوسی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی.
 28. Cameron, K. S. & R. E. Quinn. (2006), Diagnosing and Changing Organizational  Culture: Based on the Competing Values Framework. Jossy-Bass.
 29. Heskett, James L. (1992), Corporate Culture and Performance. New York: Free Press.