الگوی اثربخشی آموزه های اسلام با رویکرد تحلیلی چشم انداز پردازی در آینده پژوهی تبادل اطلاعات

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسنده

پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

نیاز جامعه در دوره گذر به سمت فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، فتح‌ بابی مهم برای مقوله تبادل اطلاعات است، که در انتقال علم به منظور تولید، توزیع و نهادینه‌سازی علم در دنیای نامتوازن امروز، ضرورتی لازم به نظر می‌رسد.
فناوری‌های جدید اطلاعاتی و دگرگونی‌های ناشی از آن به میزان زیادی سطح خدمات فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی را گسترش داده است. این انقلاب اخیر چالش‌های زیادی را در پی دارد، و قلمرو شکل-گیری امور انسانی را عمیقاً تغییر می‌دهد.
با استفاده از ابزارهای علم آینده‌پژوهی (مطالعات آینده)، می‌توان الگوهایی که اسلام در این زمینه ارائه می‌دهد را بیان‌گر نمونه کاملی از تعالی در ارتباطات اجتماعی دانست، و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای نیل به این الگوها انجام داد، که در این پژوهش با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر چشم‌انداز پردازی با روش استقرای تام، فرضیه استقلال یا وابستگی آموزه‌های دین مبین اسلام و آینده تبادل اطلاعات و تأثیر این دو بر یکدیگر مورد آزمون قرار گرفته است؛ برای این منظور نمونه‌ای به حجم 117 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در محیط‌های مختلف کاری و با سطح تحصیلات متفاوت در نظر گرفته شد، و داده‌ها مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
در نهایت وابستگی دو متغیر آموزه‌های دینی و تبادل اطلاعات در سطح اطمینان 99% به طرفیت تأثیر آموزه‌های اسلام بر تبادل اطلاعات، تأیید شد. لذا پیشنهاد می‌گردد با توجه به آینده پیش‌رو، که نمایش‌گر دنیایی جدید است، آموزه‌های دین مبین در تمام سطوح و لایه‌های خرد و کلان سازمانی، اجتماعی و فضای مجازی مورد عنایت جدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness Model of the Teachings of Islam with the Analytical Approach Landscape Architectural in Futures Study of Exchange Information

چکیده [English]

The Move to Community Needs in Information and Communications Technologies, an Important Beginning for This Information Exchange the Transfer of Knowledge to the Production, Distribution and Heterogeneous Institutional of Science in the World Today Seems to be Necessary.
New Information Technologies and the Transformation of its High Level of Service, Cultural, Religious, Political and Economic has Development. The Recent Revolution, the Challenges are in the Realm of Human Affairs, Profoundly Changed the Formation.
Using the Tools of Futures Study, the Patterns Can be Represented Islam in This Area Offers the Perfect Example of the Social Relationships that Promote and Programs Necessary to Achieve These Patterns. In This Paper an Analytical Approach Based on Vision Processing with Tom Induction Hypothesis Islamic Doctrine has been Tested on Future Data Information Exchange for This purpose, a Sample Size of 117 Cases of Managers and Employees Working in Different Environments and with Different Levels of Education were Considered the Data was Analyzed.
Finally, Two Variables Islamic Doctrine and Information Exchange was Confirmed in 99% Confidence Level. It is Suggested That the Next Display is the New World, Islamic Doctrine at all Levels and Layers of Micro and Macro Organizational, Social and Virtual Space is a Serious Consideration in This Study as Heuristic Depth Explanation is Religious.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Doctrine
 • Information Exchange
 • Vision Processing
 • Futures Study
 1. * قرآن کریم

  1. آذرنگ، عبدالحسین (1370)، اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  2. بازرگان، مهدی (1377)، آخرت و خدا؛ هدف بعثت انبیا، تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
  3. بحرانی، یوسف بن احمد (1985)، حدائق الناظرة فی احکام العتره الطاهرة، بیروت: دارالاضواء.
  4. بشیریه، حسین (1389)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
  5. تقوی گیلانی، مهرداد و محمدباقر غفرانی (1379)، «مطالعات و روش‌های آینده‌شناسی»، رهیافت، ش22، ص65−73.
  6. جزایری، سیدنعمت‌الله (1404)، الأنوار النعمانیة‌ فی‌ معرفة‌ النشأة‌ الإنسانیة، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
  7. جوادی آملی، عبدالله (1389)، انتظار بشر از دین، قم: مرکز نشر اسراء.
  8. ـــــــــــ (1385)، شریعت در آینه معرفت، قم: مرکز نشر اسراء.
  9. خسروپناه، عبدالحسین (1383)، کلام جدید، قم: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه.
  10. رابرتسون، ارچیبالد (1378)، عیسی؛ اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
  11. سبحانی تبریزی، جعفر (1386)، عقاید اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
  12. سروش، عبدالکریم (1378)، بسط تجربه نبوی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط.
  13. ـــــــــــ (1376)، مدارا و مدیریت، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی صراط.
  14. سیدرضی (1379)، نهج‌البلاغه، ترجمه دشتی، چ4، قم: مشرقین.
  15. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1372)، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیة.
  16. ـــــــــــ (1382)، اسلام و انسان معاصر، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: مؤسسه انتشارات رسالت.
  17. عباسی، ولی‌الله (1382)، «نظریه دین حداکثری (درآمدی بر قلمرو گستره دین از منظر استاد مطهری)»، قبسات، ش30−31، ص133−162.
  18. فرامرز قراملکی، احد (1376)، مبانی جهت‏گیری دعوت انبیا، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  19. فیدر، جان (1380)، جامعه اطلاعاتی، ترجمه علی راد باوه و عباس گیلوری، تهران: انتشارات کتابدار.
  20. کلینی، محمد بن یعقوب (1407)، الکافی، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
  21. گولدنر، آلدین (1368)، بحران جامعه‌شناسی، ترجمه فریده ممتاز، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص119.
  22. محسنی، منوچهر (1386)، جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: انتشارات دیدار، ص18 و 21.
  23. مصباح یزدی، محمدتقی (1386)، آموزش عقاید، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
  24. ـــــــــــ (1391)، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، چاپ هشتم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینىe.
  25. مطهری، مرتضی (1380)، اسلام و مقتضیات زمان، تهران: انتشارات صدرا، ص291.
  26. ـــــــــــ (1381)، مجموعه آثار (2)، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.
  27. ـــــــــــ (1389)، مجموعه آثار (10)، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
  28. ملکی‌فر، عقیل (1385)، الفبای آینده‌پژوهی، تهران: انتشارات کرانه علم.
  29. وبستر، فرانک (1380)، نظریه­های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: انتشارات قصیده‌سرا، ص20.
   1. Franzen, Axel., Does the Internet Make us Lonely, European sociological Review, 16 (2000), 227-238, P229
   2. Moor, James H., What is Computer Ethecs? , Metaphilosphy, 16 (1985), 266-275. P268
   3. Norman. H. NIE, D. Sunshine Hilly Gus Ir Society, (www.itana socity.com). www.It socity.org.