الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت در منطق امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد EMBA (مدیریت راهبردی)، پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة

2 طلبه حوزه علمیه قم

چکیده

در پژوهش پیش‌رو که مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی−تحلیلی بوده است، پس از ارائه سنجه‌های الگو از منظر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با بهره‌گیری از روش دلفی از حیث کیفی، الگوی پژوهش ترسیم شد، و در نهایت این نتیجه حاصل شد، که الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت از حیث سخت‌افزاری و نهادی با قوامیت سنجه‌های: کلان چهارگانه و محتوایی نه‌گانه، در قامت اصولی فطری و در مقامی ثبوتی است؛ و در سطح نرم‌افزاری و تحلیلی در همه حوزه‌های علوم، متکی بر ظرایف زمان و مکان است، که در مقامی اثباتی و در ظرف اصول متغیر می‌گنجد. از این‌رو در آن دسته از اموری که دین مبین اسلام جزء ثابتات قرار داده، الگو، واحد است، و در خصوص آن دسته از اموری که جزء متغیرات و تابع مقتضیات زمان و مکان است، الگویی چندوجهی دارد.
در این مقاله، به منظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، که عبارت بود از ‏شناخت کیفیت الگوی راهبردی اسلامی−ایرانی پیشرفت، از حیث واحد یا متکثر بودن چگونه است؟، تلاش شد به تبیین این مفهوم دوسطحی که با قوامیت نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت −در فضای منطق فازی مبتنی بر ترابطی اندماجی همچون دو روی یک سکه− شکل می‌یابد، اشاره شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Islamic–Iranian Model of Development in the Logic of Imam Khamenei (may Allah prolong his life); Based on bi-strata fuzzy coalition correlation analysis

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shetabdar 1
 • Ne'ematollah Zamani Aliabadi 2
2 Seminary student (Talaba) of Qom Hawzah
چکیده [English]

As a library research based on a descriptive–analytical method, our research model has been sketched after introducing the criteria of devising this model through Delphi technique qualitatively according to Ayatullah Khamenei’s (may Allah prolong his life) views. Here we conclude that Islamic-Iranian model of development is a principally intrinsic and existential one in respect to its hardware and institution made up of its four macro-criteria and nine substantive ones. Instead, in terms of software and analysis in all fields of science, it is based on time and space subtleties, which is defined confirmatively as changing principles. Therefore, the model is unique in those affairs that religion has taken for granted, and it is multi-dimensional wherever the affairs are changing temporally and spatially. To answer the main research question (i.e. understanding the quality of Islamic Iranian model of development in terms of being monist or pluralist), we have tried to explain this bi-strata concept, which is formed as two sides of a coin under the theory of pluralist unity and united plurality in coalition correlation fuzzy logic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Iranian Model of Development
 • United Comprehensive Model
 • Multi-dimensional Model
 • Bi-strata Analysis
 • Coalition Correlation
 • Ayatullah Khamenei (may Allah prolong his life)
 1. الف) منابع عربی

  *قرآن کریم

  * نهج‌البلاغه

  1.   1.       ابن‌أبی‌الحدید، عبدالحمید بن هبةاﷲ (1404)، شرح نهج‌البلاغة لابن أبی‌الحدید، تحقیق و تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: مکتبة آیة اﷲ المرعشی النجفیe‏.
  2.   2.       ابن‌أبی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین (1405)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق و تصحیح مجتبی عراقی، قم: دار سیدالشهداءgللنشر.
  3.   3.       برقی، احمد بن محمد (1370)،المحاسن، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
  4.   4.       حر عاملی، محمد بن حسن (1409)، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه آل‌البیتb.
  5.   5.       خطیب بغدادی، احمد بن علی (1395)، الرحلة فی طلب الحدیث، بیروت: دارالکتب العلمیة.
  6.   6.       کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق‏ (1407)، الکافی، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
  7.   7.       متقی هندی، علاءالدین علی (1413)، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت: مؤسسة الرساله.

   

  ب) منابع فارسی

  1.   8.       پایا، علی (1388)، «آیا الگوی توسعه ایرانی اسلامی دست‌یافتنی است؟»، روش‌شناسی علوم انسانی، س15، ش60، ص31−60.
  2.   9.       جعفری، محمدتقی (1386)، فلسفه و هدف زندگی، تهران: انتشارات مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
  3.  10.     ‏حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد (1362)، دیوان حافظ، تهران: انتشارات ‏خوارزمی‏.
  4.  11.     حسین‌زاده یزدی، مهدی (1387)، «جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی»، پژوهش‌های فلسفیکلامی، س9، ش4، ص121−146.
  5.  12.     خوش‌چهره، محمد و حبیبی، نیک‌بخش (1391)، «اصول پایه‌ای و عناصر کلیدی الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت از منظر اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران»، راهبرد، س21، ش62، ص219−244.
  6.  13.     دانایی‌فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر (1392)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
  7.  14.     دانایی‌فرد، حسن و سیدمجتبی امامی (1386)، «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، اندیشه مدیریت راهبردی، س1، ش2، ص69−98.
  8.  15.     صدر، سید‌محمد‌باقر (1387)، قواعد کلی استنباط: ترجمه و شرح حلقه اول از دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
  9.  16.     طاهری، مهدی (1390)، «ولایت‌مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی−ایرانی»، معرفت سیاسی، س3، ش2، ص101−134.
  10.  17.     طباطبایی، سیدمحمدحسین (1381)، اسلام و انسان معاصر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  11.  18.     ـــــــ (1379)، شیعه در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  12.  19.     عسکری، ابو‌هلال حسن بن عبداﷲ (1390)، فرهنگ واژگان مترادف(ترجمه معجم الفروق اللغویة)، ترجمه مهدی کاظمیان و زهرا رضاخواه، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  13.  20.     کاسکو، بارت (1377)، تفکر فازی، ترجمه علی غفاری، عادل مقصودپور، علیرضا پورممتاز و جمشید قسیمی، تهران: انتشارات دانـشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.
  14.  21.     کارل، آلکیس (1353)، انسان موجود ناشناخته، ترجمه عنایت‌اﷲ شکیباپور، تهران: انتشارات شهریار.
  15.  22.     مصباح یزدی، محمدتقی (1389)، درباره پژوهش، تدوین و نگارش جواد عابدینی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیe.
  16.  23.     مطهری، مرتضی (1390)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (2)، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات صدرا.
  17.  24.     ـــــــ (1391)، اصول فلسفه و روش رئالیسم (5)، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات صدرا.
  18.  25.     ـــــــ (1389)، یادداشت‌های استاد مطهری (10)، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
  19.  26.     منصورنژاد، محمد و حبیب زمانی محجوب (1392)، «نسبت توسعه و عدالت در سه گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام»، پژوهش‌های سیاست اسلامی، س1، ش1، ص76−109.
  20.  27.     مهدی‌زاده، حسین (1382)، «آموزه‌های اسلامی در باب تقلید از الگوها (با تأکید بر دوره جوانی)»، معرفت، ش67، ص84−93.

   C) English source

  1.  28.     Kosko, Bart, (1993), “Fuzzy Thinking: the New Science of Fuzzy Logic”, Hyperion: New York.
  2.  29.     Reason, p, Rowan, j, (1981), “Human Inquiry: A Sourcebook of New Paradigm Research”, Chichester Wiley.

   د( بیانات و پیام‌های امام خامنه‌ای برگرفته از تارنمای معظم‌له: http://farsi.khamenei.ir

  1.  30.     دیدار با جمعی از مداحان سراسر کشور، 23 اردیبهشت 1391.
  2.  31.     دیدار با شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی، 31 تیر 1391.
  3.  32.     بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع آزادی، 23 آبان 1391.
  4.  33.     دیدار با اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت، 14 اسفند 1391.
  5.  34.     پیام به کنگره‌ هفت هزار زن شهید کشور، 16 اسفند 1391.
  6.  35.     دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1390.
  7.  36.     بیانات در اولین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت، 10 آذر 1389.
  8.  37.     دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1388.
  9.  38.     دیدار با استادان و دانشجویان کردستان‏، 27 اردیبهشت 1388.
  10.  39.     دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد، 25 اردیبهشت 1386.
  11.  40.     دیدار با زائران و مجاوران حرم مطهر رضویg، 1 فروردین 1385.
  12.  41.     دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علىg، 30 شهریور 1381.
  13.  42.     دیدار با پاسداران، جانبازان، دانشجویان و دانش‌آموزان، 11 آبان 1379.
  14.  43.     دیدار با بانوان پزشک سراسر کشور، 26 دی 1368.