کلیدواژه‌ها = الگوی مدیریت استعداد
طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 107-132

سعید محمدی؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان