کلیدواژه‌ها = تحقق نظری
تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 5-28

سیدصدرالدین حسینی مشهدی؛ محمدمهدی حسین‌زاده