کلیدواژه‌ها = الگو
الگوی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 75-99

مجید زین الدینی؛ محمد داودی


الگویی برای شناسایی مؤلفه‌های تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 10، دی 1395، صفحه 53-70

حمیدرضا قاسمی؛ حسین سریرپناه


تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 37-59

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ ابوالحسن فقیهی