نویسنده = مجید زین الدینی
الگوی صداقت‌سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

دوره 7، شماره 14، آبان 1397، صفحه 75-99

مجید زین الدینی؛ محمد داودی


سازوکارهای صداقت‌سازمانی در سپاه پاسداران از منظر ولی فقیه

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 5-29

مجید زین الدینی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی


پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی‌ و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 161-180

مجید زین الدینی؛ علی فرهی؛ محمدرضا سلطانی