کلیدواژه‌ها = راهبرد
راهبرد‌های رهبری آموزشی در سیره امام محمدباقر(ع)

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 83-106

سید محمد مقدس؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمد رضا شمشیری


راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 51-69

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی