کلیدواژه‌ها = فرهنگ‌انسان محور
طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 203-232

محمد محمدیان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ محمدرضا سلطانی